Kontakty

Toto webové sídlo www.svatamaria.sk spravuje Obec Svätá Mária je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Starostka obce : Alžbeta Mátyásová

Kontakt :0948734081

Správca obsahu

Obec Svätá Mária

Adresa:
Obecný úrad Svätá Mária 
Svätá Mária 29
076 35 Somotor

IČO: 00331325

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 582
Rozloha: 1294 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1261

E-mail: obec.svatamaria@gmail.com,svata.maria@zoznam.sk

Sekretariát: 

Tel.:  +421 56/6285202

Kompetencie:

Obec Svätá Mária je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Svätá Mária je zriadený na Miestnom úrade vKráľovskom Chlmci

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk