Materská škola

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa : Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským 

              Bodrog 113

              Svätá Mária

              076 35

Kontakt : +421 566396153

E-mail :mssvatamaria@gmail.com