Súčasnosť

Obec Svätá Mária leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny. Pozostáva z dvoch obcí, Svätej Márie a Pavlova, zlúčených roku 1956.
Do roku 1918 obidve obce administratívne patrili do Zemplínskej stolice. V rokoch 1938 - 1944 boli pripojené k Maďarsku.