Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce : Alžbeta Mátyásová

Zástupca: Jozef Battyányi

Poslanci OZ :

1. Jozef Battyányi

2. PhDr. Valéria Horóckyová

3. Ing. Andrej Gergely

4. Ing. Mário Jaczko

5. Július Kováč

6. Oskár Takács

7. Ladislav Zelenák

Kontrolór : Mgr. Adam Mahut