Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce : Alžbeta Mátyásová

Zástupca: Annamária Želenáková

Poslanci OZ :

1. Angela Fučková

2. PhDr. Valéria Horóckyová

3. Július Kováč

4. Alexander Lipán

5. Patrícia Zelenáková

6. Štefan Zselenák

7. Annamária Želenáková

Kontrolór : Mgr. Adam Mahut